Explore tweets about #Less10 on Twitter
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
2 days ago
To live is to draw the sun on the misty window despite the dark night. Vivi estas desegni la sunon sur la nebula fenestro malgraŭ la malluma nokto. #Less10 #Life
Tweet media one
0
0
1
@lowcarbusa
Low Carb USA™
4 days ago
In a recent LCUSA email we shined the spotlight on two more of the expert speakers—@BrianLenzkes & @drbenbo—who will be presenting at the 2022 Low Carb Boca Conference… Use code Less10 & save 10% (expires today, Nov. 30!!!) Learn more & register here:
Tweet media one
2
6
24
@maygod2020
Hamza Şen
4 days ago
#Less10 #Therealoptimist was aware of th problems but also knew the solutions Seeing the difficulties but believing that they will be overcome Capture the negativity but also emphasize the positivity Open to the worst but expect the best He had reason complain the chose to smileɾ
Tweet media one
@maygod2020
Hamza Şen
4 days ago
Geɾçek iyimseɾ pɾoblemleɾin faɾkındadıɾ ama çözümleɾi de biliɾ Zoɾluklaɾı göɾüɾ ama üstesinden gelinecekleɾine de inanıɾ Olumsuzluklaɾı yakalaɾ ama olumluluklaɾı da vuɾgulaɾ. En kötüye açıktıɾ ama en iyiyi de bekleɾ Şikayet etmek için nedeni vaɾdıɾ ama gülümsemeyi seçeɾ Ward.
0
0
1
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
6 days ago
#Less10 #Virtue #Surrender is accepting this moment, this body, this life with open arms. Surrender is being able to stay out of one's own way and live in harmony with the higher will. Surrender is the wisdom of the heart. Surrender is not passive submission. #GospelOftheday
@Uzaydan13_
Işık
6 days ago
Teslimiyet, açık kollarla bu anı, bu bedeni, bu hayatı kabul etmektir. Teslimiyet, kendi yolunun önünden çekilerek, yüksek irade ile uyum içinde yaşayabilmektir. Teslimiyet, yüreğin bilgeliğidir. Teslimiyet, pasif bir boyun eğme değildir. Teslimiyet, her zorluğa ruhsal gelişim
Tweet media one
1
0
2
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
7 days ago
#Less10 Different breeds, similar embryos.
@ahmedfyuksel
AFY
8 days ago
Farklı cinsler, benzer embriyolar.
Tweet media one
0
0
0
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
2 days ago
Türkçe İngilizce If you could constantly receive higher thought frequencies, you would send a stronger and faster electric current through your body, and the body would remain in the eternal moment! That means never getting old and never dying. #Less10 #ForeverLife
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
2 days ago
Sürekli yüksek düşünce frekansları alabilseydiniz, bedeninize daha güçlü ve daha hızlı elektrik akımı gönderecektiniz ve beden sonsuz an’da kalacaktı! Bu asla yaşlanmamak ve ölmemek demektir. Ama hepiniz yaşlanıp öleceğinizi biliyorsunuz, bu bilme de akımı azaltıyor. #EbediHayat
Tweet media one
1
0
0
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
2 days ago
I take care of my power in my body, self-confidence and self-worth under all conditions and times. Now I am currently ending all my addictions and bondage. #Hooponopono #less10 #ForeverLife #Immortality #EndlessLife #Teleportation
Tweet media one
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
2 days ago
Her şart ve zamanda bedenimde, özgüvende ve özdeğerde gücüme sahip çıkıyorum. Şimdi şu anda tüm bağımlılıklarımı ve esaretimi bitiryorum. #Hooponopono #Less10 #ForeverLife #Ölümsüzlük #EndlessLife #Teleportasyon #Işınlanma
Tweet media one
0
0
0
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
2 days ago
#Love closes the eye that sees fault and opens the eye that sees beauty If you love, love like that What a perfect person What is wrong with man #Amo fermas la okulon, kiu vidas kulpon, kaj malfermas la okulon, kiu vidas belecon Se vi amas, amu tiel Kia perfekta persono #Less10
Tweet media one
0
0
0
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
6 days ago
#Less10 #DNA The commands we give to our body are very important. "Forget" is detected when we give a command to forget. However, there is Universe Information in our DNA. When we say "Remember", we learn from DNA records. #GospelOfTheDay #Jesus #GoldenGodOfKing #Astor
0
0
1
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
2 days ago
Since you were a child, you accepted the programming of growth, aging, and dying because you reasoned with social consciousness. By accepting this thought you have begun to reduce the life force in your body, because the thought of aging sends a slow and low #Less10 #ForeverLife
Tweet media one
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
2 days ago
Çocukluğunuzdan beri toplumsal bilinçle mantık yürüttüğünüz için büyüme, yaşlanma ve ölme programlamasını kabul ettiniz. Bu düşünceyi kabul ettiğiniz için bedeninizdeki hayat gücünü düşürmeye başladınız, çünkü yaşlanma düşüncesi hücresel yapıya yavaş ve düşük frekanslı #Less10
Tweet media one
1
0
0
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
2 days ago
When used in its entirety, your brain has the ability to instantly heal or shape your body, the capacity of your brain is terrifying! But you only use a quarter of it with your limited thoughts, what do you think the rest is for, to fill the void in your skull? #Less10 #Innate
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
2 days ago
Tümüyle kullanıldığında beyniniz bedeninizi bir anda iyileştirecek ya da istediğiniz şekle sokacak yeteneğe sahiptir, beyninizin kapasitesi dehşet vericidir! Ama sadece üçte birini kullanıyorsunuz, geri kalanın ne işe yaradığını sanıyorsunuz kafatasınızdaki boşluğu doldurmaya mı?
Tweet media one
0
0
0
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
7 days ago
to accept yourself as you are, without judgment, without criticism; and acknowledging that your #journey has given you everything you #live for today. And it's no use crying for what's been done in the past. Now we have to change by removing the source of the problems #Less10
0
0
1
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
6 days ago
#Less10 #Healing Your #innate #organ knows your #spiritual growth! İnnate will give the necessary instructions to your cells according to your spiritual development. İnnate will complete the missing organs like the Eight Armed #Octopus. #GospelOfTheDay #GoldenGodOfKing #Astor
Tweet media one
0
0
0
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
6 days ago
#Less10 #innate THREE HEARTS NINE BRAINS The octopus, one of the most diverse sea creatures has nine brains Using one for each arm and a separate brain for the trunk, this marvelous sea creature has three hearts to pump enough blood into its arms #GospelOfTheDay #GoldenGodOfKing
Tweet media one
1
0
0
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
2 days ago
The magnificent transformation that takes place in his body is also happening in his Spirit. Your transition to accepting yourself as you are allows you to accept all existence in the world as it is. #k0d #Innate #LightBody #KristalizeHücre #CrystalCell #ForeverLife #Less10
Tweet media one
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
2 days ago
Bedeninde gerçekleşen muhteşem dönüşüm Ruhunda da gerçekleşmekte. Kendini Olduğun gibi kabule geçişin, dünyada ki tüm varoluşu Olduğu gibi kabullenmeni sağlamakta. #k0d #Innate #LightBody #KristalizeHücre #CrystalCell #ForeverLife #Less10
0
0
0
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
7 days ago
#Less10 The vast majority of #illnesses you have are caused by your emotions. It's like you're self-destructing.
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
7 days ago
Sahip olduğunuz hastalıkların büyük çoğunluğu duygularınızdan kaynaklanır. Sanki kendi kendini imha ediyormuşsun gibi.
0
0
0
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
2 days ago
The compatibility of Consciousnesses that can form the Matter Gene structure and the Consciousnesses in the Energy Gene Structure was initiated due to the formation of the Crystal Gene. #Less10 #CrystalCell #ForeverLife #KristalizeHücre
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
2 days ago
Madde Gen yapısını oluşturabilecek Bilinçler ile Enerji Gen Yapısındaki Bilinçlerin uyumluluğu, Kristal Gen oluşumunu sağlamak nedeni ile başlatılmıştır. #Less10 #KristalizeHücre #CrystalCell #ForeverLife #İnnate
0
0
0
@vizy10
ASTOR Hamza Ali ŞEN
2 days ago
frequency electric spark into the cellular structure. As the electrical frequency slows down, the body's agility decreases, because the body's ability to regenerate and repair itself decreases, so aging begins, followed by the death of the body #Less10 #Innate #CrystalCell
0
0
0