Løvér_Qüeen Profile Banner
Løvér_Qüeen Profile
Løvér_Qüeen

@ikyJr15

Followers
144
Following
1
Media
1
Statuses
127

𝓟𝓾𝓲𝓹𝓾𝓲𝓲_ 𝓗𝓶𝓪𝓻✾ @ʜʀɪᴀᴛʏᴇᴇʜᴍᴀʀ 👈 𝓶𝔂 𝓲𝓰 𝓪𝓬 𝓹𝓵𝔃𝔃 𝓯𝓸𝓵𝓵𝓸𝔀 𝓶𝓮 😇

Mizoram, India
Joined July 2021
Don't wanna be here? Send us removal request.
Pinned Tweet
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
4 days ago
I love myself but damn I like me better when I'm with you < 3.
0
0
3
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
7 days ago
Nang theihhnilh che hi ka dream ah tel lo 😊.
0
0
1
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
8 days ago
Ka thian nang hi awm lo ta la chuan thian ka neih pawh ka in ring lo 🥺.
0
0
0
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
10 days ago
𝘏𝘮𝘦𝘭𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘩𝘪 𝘐 𝘴𝘪𝘮 𝘵𝘩𝘦𝘪 𝘥𝘢𝘸𝘯 𝘭𝘰 𝘢 𝘯𝘪𝘩 𝘤𝘩𝘶𝘢𝘯, 𝘒𝘦𝘪 𝘱𝘢𝘸𝘯 𝘯𝘢𝘯𝘨 𝘩𝘮𝘢𝘯𝘨𝘢𝘪𝘩 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘪 𝘬𝘢 𝘴𝘪𝘮 𝘥𝘢𝘸𝘯 𝘣𝘪𝘬 𝘭𝘰 😎🥰.
0
0
0
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
10 days ago
𝘈𝘳𝘮𝘺 𝘵𝘦 𝘩𝘰 𝘵𝘢𝘯 𝘢 𝘤𝘩𝘩𝘶𝘢𝘯 𝘵𝘭𝘢𝘬 𝘢 𝘪𝘯 𝘢𝘸𝘮 𝘵𝘦 𝘩𝘪 𝘢𝘷𝘢 𝘩𝘭𝘶 𝘦𝘮. 𝘈𝘳𝘮𝘺 𝘵𝘦 𝘵𝘢𝘯 𝘳𝘰𝘩𝘭𝘶 𝘪𝘯 𝘯𝘪 . 𝘒𝘢𝘯 𝘩𝘮𝘢𝘯𝘨𝘢𝘪𝘩 𝘤𝘩𝘦 𝘶 🥰
0
0
0
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
10 days ago
𝘛𝘭𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘬 𝘪𝘯 𝘬𝘢𝘭 𝘶𝘭𝘢 , 𝘥𝘢𝘮 𝘵𝘢𝘬 𝘭𝘦𝘩 𝘩𝘳𝘪𝘴𝘦𝘭 𝘵𝘢𝘬 𝘩𝘪𝘢𝘯 𝘪𝘯 𝘳𝘢𝘸𝘯 𝘩𝘢𝘸 𝘭𝘦𝘩 𝘥𝘢𝘸𝘯 𝘯𝘪𝘢 🤗.
0
0
0
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
11 days ago
𝘐 𝘵𝘩𝘢 𝘭𝘶𝘵𝘶𝘬 𝘩𝘪𝘩𝘮𝘢𝘯𝘨𝘢𝘪𝘩 𝘯𝘢 𝘱𝘢𝘸𝘩 . 𝘐 𝘻𝘶𝘯 𝘢𝘩 𝘢 𝘶𝘢𝘪 𝘻𝘰 𝘵𝘢𝘸𝘩 𝘢 𝘯𝘪𝘩 𝘩𝘪.
0
0
0
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
15 days ago
𝘔𝘪𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘯 𝘬𝘢 𝘩𝘮𝘢𝘯𝘨𝘢𝘪𝘩 𝘯𝘢 𝘩𝘭𝘢𝘯 𝘤𝘩𝘩𝘢𝘸𝘯𝘨 𝘵𝘶𝘳 𝘩𝘪 𝘬𝘢 𝘯𝘦𝘪 𝘵𝘢𝘸𝘩 𝘭𝘰 𝘢. 𝘊𝘩𝘩𝘢𝘯 𝘤𝘩𝘶 𝘪 𝘵𝘢𝘯 𝘬𝘢 𝘩𝘭𝘢𝘯 𝘷𝘦𝘬 𝘵𝘢𝘸𝘩 '𝘬𝘢 𝘩𝘮𝘢𝘯𝘨𝘢𝘪𝘩 𝘯𝘢 𝘻𝘢𝘸𝘯𝘨² 𝘩𝘪
0
0
1
Løvér_Qüeen Retweeted
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
18 days ago
Ih mo @_bae 🥺 Ka sts te hi, I hnen a ka thil sawi chak em* thin. Ka sawi ngam loh te, ka sawi chhuah na a ni sin. I hlim na ka duhsak che ka tia mhse, ka tel loa I hlim hian ka na leh tlat si. 😖
0
2
4
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
18 days ago
Ih mo @_bae 🥺 Ka sts te hi, I hnen a ka thil sawi chak em* thin. Ka sawi ngam loh te, ka sawi chhuah na a ni sin. I hlim na ka duhsak che ka tia mhse, ka tel loa I hlim hian ka na leh tlat si. 😖
0
2
4
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
22 days ago
A ni kha ka ngai a ni 🥲 Ka soi leh ang Ka ngai tak zet 🥺.
0
0
3
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
23 days ago
... 𝓣𝔂
0
0
0
Løvér_Qüeen Retweeted
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
28 days ago
Lei hlawhtlin na te chang la Ka tihnat phaklohna che ram ah Sang tak in leng la Malsawmin nang chu awm rawh☺.
3
2
4
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
24 days ago
Fam silo hian Ka dam chuang silo.
0
0
1
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
28 days ago
Lei hlawhtlin na te chang la Ka tihnat phaklohna che ram ah Sang tak in leng la Malsawmin nang chu awm rawh☺.
3
2
4
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
28 days ago
Net hian Hmelthra pawh Min thliar tawh lo a nih hi 🥴.
0
0
3
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
a month ago
Mi ang a zei leh hmeltha ka ni ve lo. Mhse , nang chuan ka tlin loh na ang² in min pawm a. Ka tan hian i lo va hlu tak em. (♥_♥)
0
1
11
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
a month ago
Ka ta i ni thei dawn lo tih hre reng mah ila. Hetia ka lo duh ve che hi a pawi viau a mi .
0
0
2
@ikyJr15
Løvér_Qüeen
a month ago
Ber chu ka ti lo. Mhse i lak ah ka pawimawh ve chak.
0
0
0