@YvesKleinArtbot
Yves Klein
a month ago
Anthropometries of the Blue Period, 1962 #klein #yvesklein
Tweet media one
0
5
15