@ShibInform
SHIBA INU
a month ago
20,000 $LUNA For the people that like and retweet this post!! 🌕
4K
7K
12K

Replies

@ShibInform
SHIBA INU
a month ago
Only for followers!!
596
980
3K
@Mdmahfu30081635
Md.mahfuj
a month ago
@ShibInform Why everybody is silent about this??
1
0
7
@SovichethKeo
Sovicheth Keo
a month ago
Tweet media one
1
0
0
@HasanRoa
Roa Hasan Nawaz
a month ago
@ShibInform I didn't receive any
2
1
5
@volatil_ajan
Narkoscu
a month ago
@ShibInform terra1yx3nahjqeww7ce3awenwu84jx7nhv5mxv3a9x8
1
0
1
@Matthia71614166
coin moin
a month ago
@ShibInform Memo1918099606 Adressterra14l46jrdgdhaw4cejukx50ndp0hss95ekt2kfmw
4
0
4
@SelviOmerfaruk
omer
a month ago
Tweet media one
1
0
0
@Vishnu39196203
Vishnu
a month ago
@ShibInform terra1ncjg4a59x2pgvqy9qjyqprlj8lrwshm0wleht5 106377019
Tweet media one
2
0
2
@trantuminh4
trantuminh
a month ago
@ShibInform Bạn nên rõ ràng về thuật toán và crypto để chứng tỏ luna mình là trong hệ sinh thái rất tốn và có nhiều nhà đầu tư bảo vệ.
2
0
0
@Mustafa94877712
Kaya_PAYID115080983
a month ago
@ShibInform terra1ncjg4a59x2pgvqy9qjyqprlj8lrwshm0wleht5 Memo 103339603
Tweet media one
2
0
0