@Offchainon
OFF CHAINON
a month ago
นักวิจัยจากสิงคโปร์ เผยนวัตกรรมแคปซูล และขนมปังกรอบจากเส้นใยใบสับปะรด “ช่วยดูดซึมไขมันในร่างกาย” โดยไปสร้างก้อนเส้นใยเคลือบไขมัน และขับถ่ายออกภายใน 1-3 วัน เส้นใยใบสับปะรด 1 กรัม ดูดซึมไขมันที่ใช้ปรุงอาหารได้ 45.1 กรัม และไขมันในร่างกาย 20.4 กรัม
Tweet media one
0
365
115