@ChibiGemgem
Gemgem๐Ÿ–ค๐Ÿค๐Ÿ’œ ๐Ÿ•ฏ๐Ÿ˜‡โค๐Ÿ˜ˆ๐Ÿ•ฏ
a month ago
@ladydrgna Same ๐Ÿ˜ฌ Not sure if its my asexuality but anything sexual even if just smut i like like to keep to myselfโ€ฆ
1
0
1

Replies

@ChibiGemgem
Gemgem๐Ÿ–ค๐Ÿค๐Ÿ’œ ๐Ÿ•ฏ๐Ÿ˜‡โค๐Ÿ˜ˆ๐Ÿ•ฏ
a month ago
@ladydrgna And the fact im reading what you all write anyway ๐Ÿคฃ its feels safe. But facebook big nope nope nopeโ€ฆ
1
0
2