@BulgariaEures
EURES Bulgaria
16 days ago
Поради пандемията от 😷 #COVID19, много търсещи работа и работещи лица се питат как да гарантират трудовата си пригодност в тези несигурни времена. Oсем умения от съществено значение за работниците и предприятията: https://t.co/gFqQIbAgT8
0
0
2