Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis Profile Banner
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis Profile
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

@BSGInbhirNis

Followers
733
Following
550
Media
559
Statuses
1,244

Foghlam tron Ghàidhlig - Bun-Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis. Gaisgich Òg na Gàidhlig. Primary School Educating through the medium of Gaelic in Inverness.

Inverness, Scotland
Joined February 2018
Don't wanna be here? Send us removal request.
Pinned Tweet
@BSGInbhirNis
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
2 years ago
Tweet media one
1
12
39
@BSGInbhirNis
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
10 days ago
Latha soirbheachail do Chòisir na h-Òige. Choisinn iad a’ chiad àite san t-seinn aon ghuthach agus puirt-à-beul! A successful day for Còisir na h-Òige. They won the unison choral competition & mouth music. Sin sibh fhèin! 🎶 @NationalMod here we come in October! Bidh sinn ann!
Tweet media one
Tweet media two
1
0
30
@BSGInbhirNis
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
11 days ago
Leasan STEM air leth an-diugh /another great STEM lesson with race circuits inspired by @Mr_Minchin #UHISTEM
Tweet media one
Tweet media two
Tweet media three
Tweet media four
0
0
10
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis Retweeted
@SandramacleodS
S MacLeod
11 days ago
‘S math rinn an sgioba BSGI 👏 @BSGInbhirNis
0
1
5
@BSGInbhirNis
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
17 days ago
Trang a’ leasachadh ionnsachadh a-muigh aig BSGI 😁 busy improving our #OutdoorLearning area at BSGI ⚒️ @CawdorPS
Tweet media one
Tweet media two
0
1
19
@BSGInbhirNis
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
18 days ago
Nach sinn a tha moiteil! | We’re so proud! Hannah (P7) wanted to organise ‘BSGI’s Got Talent’ and a Crowdfunding page to raise money for @ToiletTwinning . We raised £400 and are now twinned with a school toilet block in Malawi! #RRSA #PupilVoice #Leadership #RightsRespecting
Tweet media one
Tweet media two
1
3
23
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis Retweeted
@AstarMediaScot
Astar Media
18 days ago
Oidhche mhàirt, Inbhir Nis! 📢 Thoiribh seachad beachdan agus molaidhean airson Gàidhlig san àm ri teachd. Tuesday night in Inverness! 📢 Come along and tell us what you want to see happen in Gaelic in the coming years. ✅ Clàr /Register here:
Tweet media one
0
5
7
@BSGInbhirNis
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
18 days ago
A summery 3D collage by P6 #esgoil
Tweet media one
Tweet media two
0
0
7
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis Retweeted
@EPScotland
EP Scotland
19 days ago
Dèan rudeigin gus truailleadh a ghearradh air Latha a’ Ghlan-èadhair air 16 Ògmhios le bhith a’ coiseachd, a’ rothaireachd no a’ cleachdadh sgùtair! @BunPhort @MrsClnverlochy @nlcgaelic @lena_mwalker @cne_siar @abc_OCTF @ParantSGG @SGGBun @SGGArdsgoil
1
2
8
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis Retweeted
@Ceitidh_C
Ceitidh Chaimbeul
20 days ago
Ceithir ginealaichean @BSGInbhirNis latha spòrs airson an sgoil-àraich an-diugh. Four generations, the blood is strong!
Tweet media one
3
2
70
@BSGInbhirNis
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
26 days ago
Balaich C7 gar riochdachadh aig #CuachNaCloinne . Tha sinn cho pròiseil! Our P7 boys representing us at @cnag_Alba ’s #G àidhlig football tournament. We’re so proud of you all! 🥅 ⚽️
Tweet media one
0
5
18
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis Retweeted
@SandramacleodS
S MacLeod
26 days ago
Deagh là ☀️ airson ballcoise an-diugh ann an Inbhir Nis. Chòrd Cuach na Cloinne ris an sgioba BSGI. @cnag_Alba @BSGInbhirNis #ballcoise #g àidhlig
Tweet media one
Tweet media two
Tweet media three
1
4
19
@BSGInbhirNis
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
27 days ago
Chuir Clas 1/2 banais air doigh airson crìoch a chur air am pròiseact aca. Bha tòrr spòrs againn is abair gur e là na bainnse àlainn a bh’ ann. Clas 1/2 organised their own wedding to end their topic. Lots of fun was had in the lead up and what a beautiful wedding day it was!
Tweet media one
0
1
17
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis Retweeted
@HI_Voices
H&I Voices: Inverness Caledonian Thistle FC
28 days ago
Tonight was family duties with @amyloumacleod . Attending my partner's child's school familiarisation session at @BSGInbhirNis . Really interesting to hear the merits for children learning in more than one language. Nice to see the school regaining some normality again #Gaelic
Tweet media one
Tweet media two
0
2
48