@B4lalaliz
𝙴𝚁𝚁𝙾𝚁𝟺𝟶𝟺 ✨ 𝙻𝙸𝚉𝚁𝚄𝚃𝙾💎
a month ago
หลังจากเปลี่ยนสไตลิสต์อะไรก็ดีขึ้น จากที่ซื้อชุดเหมือนชาวบ้านเขาก็รู้จักการปรับเปลี่ยนให้เป็นสไตล์ของตัวเอง มันเลย…
0
9
6